OZE: Odnawialne źródło energii

Odnawialne źródło energii - źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych.

Ustawa - Prawo energetyczne (Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 135 poz. 1144)

Energia Odnawialna

Energia Odnawialna to takie źródła energii, których używanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem i brakiem.